Andorra
This article was added by the user Anna. TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Permís per construir bordes més grans i facilitats per diversificar les activitats agrícoles i ramaderes

Sílvia Calvó
Sílvia Calvó. Foto: SFG

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres, a proposta de la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, el Projecte de Llei pel desenvolupament i la diversificació dels sectors ramader i agrícola. El text és un instrument que “fomentarà iniciatives que permetin consolidar i ampliar els àmbits d’actuació del sector” per assegurar el relleu generacional i incrementar la competitivitat i productivitat, tal com ha explicat Calvó.

El text validat per l’Executiu, que ara entrarà a tràmit parlamentari del Consell General, és un paquet de mesures que adapta i modernitza els marcs legislatius que afecten l’activitat agrària i ramadera de manera directa. De fet, el text òmnibus actualitza un total de 9 lleis. La titular d’Agricultura ha explicat que el projecte de llei ha estat desenvolupat amb la implicació del sector per tal “d’activar totes aquelles eines que necessiten per donar resposta a les seves demandes”.

Així, el text persegueix els principis bàsics de la diversificació i dinamització de l’activitat econòmica; fomentar la producció de productes de qualitat de proximitat i la seva protecció; impulsar altres activitats complementàries que puguin afavorir el sector primari i reforçar les polítiques públiques de suport als sectors ramader i agrícola.

El paquet de mesures aprovat modifica la Llei General d’Ordenació del Territori i Urbanisme. Aquest canvi permet crear un entorn legislatiu que faciliti la construcció d’estructures adaptades a les necessitats del sector per afavorir la tinença, la cria i el maneig del bestiar. A tall d’exemple, Calvó ha destacat que es permet la construcció i restauració de les bordes més àmplies dels 400 m2 actuals. “Donem eines perquè el sector es pugui actualitzar i modernitzar per fer més fàcil el maneig del bestiar i incentivar a les noves generacions, sempre mantenint el benestar animal i la ramaderia extensiva”, ha ressaltat.

El nou text aprovat pel Govern també modifica preceptes de la Llei d’agricultura i ramaderia que aporten beneficis concrets al sector. Un dels aspectes més destacats és la previsió que els ajuts a l’agricultura i la ramaderia s’incrementin anualment en funció de la variació percentual de l’índex general de preus al consum (IPC). “Recollim i aprovem una demanda històrica del sector”, tal com ha explicat Calvó. Així mateix, s’afavoreix un marc legal propici a la creació i implantació de noves línies d’ajuts (benestar animal, innovació,..) i s’adapta el concepte de jove agricultor prenent en compte que actualment hi ha moltes explotacions que es gestionen sota la figura de societats patrimonials o altres figures jurídiques.

Impuls de l’agroturisme i diversificació

En matèria de diversificació del sector, el text preveu modificacions a la Llei de comerç, la Llei d’allotjaments turístics i la Llei de foment de les energies renovables. En aquest paquets de noves mesures el primer objectiu és agilitza i simplifica els tràmits administratius que han de complir els titulars de les activitats agrícoles i ramaderes. D’aquesta manera, es preveu que no sigui necessària la inscripció al Registre de Comerç de totes aquelles activitats que duguin a terme les explotacions agràries que consten inscrites al Registre d’Explotacions Agràries.

A més, i com a novetat, és crea un nou grup d’allotjament rural específic i exclusiu al país sota el nom d’agroturisme. Aquest mecanisme permetrà a les explotacions agràries reconvertir-se o adaptar-se per a acollir-hi allotjaments turístics rurals per a treure un nou col·lectiu de visitants. L’únic requisit és que l’explotació estigui inscrita al Registre d’Explotacions Agràries.

Per altra banda, el text també facilita la instal·lació de sistemes d’aprofitament d’energies procedents de fonts renovables a les explotacions agràries així com també propicia la facilitat per rebre ajudes provinents del Pla renova.

Protecció del producte

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat també ha assegurat que el text preveu reforçar la protecció al producte de qualitat i produït al país respecte possibles intrusismes del mercat. Per aquesta raó es modifica la Llei sobre la utilització de signes d’Estat, la Llei de Marques i la Llei de Comerç. La modificació busca reforça el principi consistent en que en cap cas es pot autoritzar l’ús d’un signe d’Estat si la utilització és de natura a induir el públic a error sobre l’origen del producte o del servei de què es tracti.

A més, es regula per primera vegada les marques de certificació, per a garantir o certificar productes i serveis relatius als sectors ramader i agrícola, entre altres. En aquest cas, Calvó ha exemplificat que aquest punt servirà per reforçar la marca de Productes Agrícoles i Artesans d’Andorra. Així, també es propicia que el propi sector pugui emprendre accions de nul·litat de noms comercials imprescriptibles davant de la Batllia.

Creació de la Comissió Nacional de Ramaderia i Agricultura

Amb la voluntat de poder impulsar millores continuades i poder fer el seguiment del desplegament legislatiu, el text propulsa la creació de la Comissió Nacional de Ramaderia i Agricultura (CNRA). La CNRA és un òrgan consultiu i de coordinació de les actuacions en matèria ramadera i agrícola, constituït per 3 membres del Govern, un cònsol de cada parròquia i 3 membres de l’APRA que hi actuen en qualitat de representació del sector agrari i del sector ramader.

Finalment, Calvó també ha apuntat que el text modifica dels estatuts de Ramaders d’Andorra SA per contribuir al desenvolupament de totes aquelles activitats que puguin aportar una valorització dels productes obtinguts al llarg de tota la cadena de producció, transformació i comercialització de les carns i productes carnis per obtenir el màxim benefici per al sector ramader del país.