Bosnia and Herzegovina
This article was added by the user Anna. TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Akcija prikupljanja ambalažnog otpada u Tuzli

TUZLA - Projekat "Od izvora do mora" sutra će biti nastavljen akcijom čišćenja u Tuzli u saradnji s partnerskom organizacijom UG "Ruke", a podršku je dao i institucionalni partneri - grad Tuzla.

Akcija počinje u 10 časova okupljanjem u parku Dragodol, u tuzlanskom naselju Tušanj.

"Coca-Cola" u Bosni i Hercegovini kao društveno odgovorna kompanija i lider u primjeni postulata održivog poslovanja ima jasno postavljene ciljeve koji se odnose na smanjenje uticaja na okolinu. Jedno od strateških opredjeljenja kompanije, ujedno i globalna inicijativa, je svijet bez otpada, u sklopu koje je i projekat "Od izvora do mora", koji u se BiH ove godine realizuje prvi put.

"Coca-Colin" projekat "Od izvora do mora" realizuje se u saradnji s lokalnim NVO - "Eko-centar" iz Višegrada i "Ruke" iz Sarajeva, a dosad su ga partnerski podržala brojna ministarstva, institucije i opštine u BiH.

Partneri projekta su i kompanije "Eko-pak" i "Euro Beta", koje će biti zadužene za odvoz prikupljenog otpada. Pored partnerskih nevladinih organizacija i kompanija za odvojeno prikupljanje i recikliranje otpada, partneri projekta su kompanije "Konzum BiH" i "Mercator BiH".

Do sad su projekat partnerski podržali:  Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona, Javna ustanova Vode Srpske, Agencija za vodno područje Jadranskog mora, Opština Višegrad, Grad Bihać, Grad Tuzla, Opština Tomislavgrad, Opština Rudo, Opština Foča.