Bosnia and Herzegovina
This article was added by the user Anna. TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Ministar Vranić posjetio Dom zdravlja KS, Opću bolnicu i KCUS: Podnijeli najveći teret u borbi protiv koronavirusa

Ministar zdravstva KS, prof. dr. Haris Vranić obišao je prethodnih dana javno-zdravstvene ustanove u Kantonu Sarajevo.

Prve ustanove koje su posjećene bile su JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, JU Opća bolnica “Prim.dr. Abdulah Nakaš” i Klinički centar Univerziteta u Sarajevu.

Delegacija Ministarstva zdravstva KS, na čelu sa ministrom Vranićem, dočekana je srdačno od strane menadžmenata u sve tri ustanove.

Prilikom obilaska Doma zdravlja KS nisu zabilježene veće gužve u organizacionim jedinicama Ilidža, Novi Grad, Novo Sarajevo i Centar.

U razgovoru sa pacijentima nije bilo prigovora na rad ili organizaciju na ovim lokalitetima, saopćeno je iz Ministarstva zdravstva KS.

Nakon obilaska ovih jedinica, upriličen je sastanak u upravi ustanove sa generalnim direktorom doc.dr. Abelom Baltićem. Direktor je potvrdio ono što je viđeno na terenu, te da je, na sreću, trenutno smanjen priliv pacijenata u Covid ambulante.

Tokom sastanka, usaglašeni su prioriteti i dinamika zapošljavanja kadra koji nedostaje u ovoj ustanovi, pogotovo kada se radi o već priznatom kadru, za koji postoji obezbijeđen novac Zavoda zdravstvenog osiguranja KS, te je razmatrana i nova reorganizacija pojedinih ambulanti unutar Doma zdravlja, kako bi se neke od njih rasteretile, a neke približile pacijentima.

Ministar je izrazio zahvalnost na izvanrednom vođenju vakcinacije, čiji je glavni nosilac bila upravo ova ustanova, a koja će u narednom periodu nastaviti sa procesom vakcinacije u Kantonu Sarajevo.

Prilikom posjete Općoj bolnici, ministar Vranić je obišao ambulantno-poliklinički dio bolnice, u kojem je konstatirao prisustvo većeg broja pacijenata, kao i da kapaciteti tog odjeljenja zahtijevaju proširenje.

Zajedno sa direktorom, prof.dr. Ismetom Gavrankapetanovićem ministar je obišao i infektivni Covid odjel i intenzivnu njegu tog odjeljenja. Ovom prilikom, naglašeno je da su svi pacijenti koji su na kiseoničkoj potpori ili sa teškom kliničkom slikom na ovom odjelu nevakcinisani.

Ustanovljeno je da svi pacijenti, koji su smješteni u Covid odjelu imaju svu potrebnu njegu, te je posvećenost zdravstvenih radnika ove ustanove na najvećem nivou.

U daljem razgovoru sa direktorom, naglašeno je da je Opće bolnice i dalje prioritet Ministarstva zdravstva i Vlade KS, kada se radi o procesu njene transformacije u kantonalnu bolnicu.

Također, ministar Vranić skrenuo je pažnju direktoru Gavrankapetanoviću da se čim prije započne sa radovima renoviranja prizemnog dijela ambulanto-polikliničkog odjela, kao i sa nabavkom neophodne opreme za poboljšanje rada odjela radiologije, za šta je Ministarstvo zdravstva KS izdvojilo 620.000 KM.

Ministar je shvatio ozbiljnost nedostatka nemedicinskog kadra, te izrazio spremnost da će taj problem pokušati riješiti u narednom periodu, zajedno sa Vladom i Zavodom zdravstvenog osiguranja KS. Izrazio je i zadovoljstvo sa značajnim poboljšanjem pružanja svih zdravstvenih usluga iz domena rada Opće bolnice, što je mnogo pomoglo podizanju kvaliteta zdravstvene usluge u Kantonu Sarajevo uopće.

- Posjeta Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, kao našoj najvećoj i najznačajnijoj zdravstvenoj ustanovi koja se bavi tercijarnim nivoom zdravstvene zaštite, započela je obilaskom zgrade DIP-a i centralne laboratorije. Ove laboratorije rade u punom kapacitetu, a u razgovoru sa pacijentima dobili smo informaciju da su svi laboratorijski nalazi gotovi do deset sati ujutro, što je značajan iskorak na zadovoljstvo pacijenata - saopćeno je iz Ministarstva zdravstva KS.

Zabilježeno je i da su sve specijalističko-konsultativne ambulante otvorene, te da se pacijenti uredno primaju na ove preglede.

Po saznanju da je ministar Vranić došao u Klinički centar, posjeti se pridružila generalna direktorica, prof.dr. Sebija Izetbegović.

Ministar je sa direktoricom obišao Dnevnu onkološku bolnicu koja se nalazi u nekadašnjem prostoru bivših kabineta generalnih direktora, te je sa zadovoljstvom konstatirano da su uslovi za liječenje onkoloških pacijenata na vrhunskom nivou.

Posjeta je nastavljena obilaskom klinike za radiologiju, na kojoj su svi radiološki aparati u funkciji, te je učinjen vidan napredak u skraćenju vremena dobivanja konačnih nalaza, koji su se ranije čekali najmanje sedam dana.

Nakon toga su ministar i direktorica Izetbegović obišli renoviranu intenzivnu njegu za koronarne bolesnike, koja je u potpunosti opremom i kadrovski opremljena za liječenje ove vrste bolesnika.

U nastavku ove posjete, ministar Vranić obišao je i kliniku za infektivne bolesti i njenu intenzivnu njegu, gdje su smješteni Covid pacijenti na Kliničkom centru.

U razgovoru sa šefom ove klinike, objavljeni su podaci da je 84 posto pacijenata koji su na kiseoničkoj potpori nevakcinisano.

Prilikom razgovora sa generalnom direktoricom Izetbegović, došlo se do zajedničkog zaključka da je pacijent na prvom mjestu, te da ne postoje nikakve nesuglasice između zdravstvenih ustanova u Kantonu Sarajevo, kao i da je postignuta saglasnost da će Ministarstvo zdravstva, u koordinaciji sa Kliničkim centrom, u narednom periodu iznaći mogućnosti za pomoć koja je ovom Centru potrebna.

Ministar Vranić je izrazio zadovoljstvo sa iznesenim planovima direktorice za dalji razvoj i uvođenje novih procedura u liječenju pacijenata, pogotovo je bio obradovan činjenicom da je proces transplantacije u KCUS-u proširen sa transplantacije bubrega i na rožnicu.

Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo će dati punu podršku u daljem razvoju novih procedura, koje su saopćene prilikom razgovora sa direktoricom Izetbegović.

Ministar Vranić je izrazio zahvalnost direktorima posjećenih ustanova na izuzetno hrabroj i kvalitetnoj borbi sa pandemijom Covid-19, s obzirom na to da su ove tri ustanove podnijele najveći teret te borbe.