Bosnia and Herzegovina
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Misija OSCE-a u BiH pomaže u poboljšanju pravne sigurnosti i ravnopravnosti građana pred zakonom

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini (BiH) je 6. decembra 2021. godine u Sarajevu organizovala okrugli sto o usklađivanju sudske prakse za više sudije u BiH. Događaj, organizovan u saradnji sa Visokim sudskim i tužilačkim vijećem BiH (VSTV) i Vijećem Evrope, imao je za cilj unapređenje pravne sigurnosti i ravnopravnosti građana pred zakonom.

- Neusklađenost sudske prakse i načina na koji zakone tumače različiti sudovi ugrožava ustavna načela pravne sigurnosti i jednakosti građana pred zakonom i podriva povjerenje javnosti u rad pravosuđa - rekao je Mihael Šuec (Michael Schuetz), šef Sekcije za vladavinu prava Misije OSCE-a, i dodao je:

- Drago nam je da sudije širom zemlje prepoznaju ovaj problem i da su posvećeni poboljšanju i harmonizaciji sudske prakse.

Prateći preporuke iz Mišljenja Venecijanske komisije iz 2012. godine, VSTV je u 2014. godini uspostavio tri panela za usklađivanje sudske prakse, po jedan za krivično, građansko i upravno pravo. Panele sačinjavaju sudije iz odgovarajućih odjeljenja Suda BiH, Vrhovnog suda FBiH, Vrhovnog suda RS i Apelacionog suda Brčko Distrikta BiH.

Misija OSCE-a je i ranije, pod okriljem VSTV-a, podržavala rad panela za krivično pravo. Zaključci i preporuke sa okruglog stola će pomoći u usmjeravanju budućeg rada panela, te će doprinijeti i drugim inicijativama za poboljšanje i harmonizaciju sudske prakse u BiH.