Bosnia and Herzegovina
This article was added by the user Anna. TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Novalić: Vlada FBiH podržavat će i dalje osobe s teškoćama u razvoju

Premijer je naglasio da tu kategoriju stanovništva nikako ne bi trebalo zanemariti iako su, kako je rekao, realno gledano dosad bili zanemareni.

- Vlada FBiH pokušala je promijeniti tu formulu ponašanja jer se radi o našoj djeci koja će u budućnosti također doprinositi našem društvu. Unutar tog programa naročito smo povećali izdavanja naročito za zavode, imamo i Fond za profesionalnu rehabilitaciju kojim ova djeca, nakon završetka školovanja, treba da budu prihvaćena na tržištu rada uz potporu društva i na to trošimo godišnje 25 do 27 miliona KM - kazao je Novalić.

Podsjetio je i na zakon koji je ne tako davno usvojio Federalni parlament, a odnosi se na roditelje koji njeguju odnosno imaju djecu sa invaliditetom. Tim zakonom pretvaraju se u sistemski uposlene osobe u društvu, radno aktivan dio društva.

Uočio je premijer da se treba više, i sa kantonalnog nivoa, ulagati u takve ustanove pogotovo jer se radi o posebnoj vrsti obrazovanja za koje je uz stručnost potrebna i veća osjetljivost osoblja nego je to u redovnom nastavnom procesu.

- S te strane, Vlada FBiH je podržavala i nastavit će to. Podržavamo osoblje koje radi human posao - kaže.

Ističe i entuzijazam sa kojim ti mladi ljudi pristupaju nastavnom procesu. Na njihovim licima vidio je, kaže premijer, samo sreću.

Direktorica Inga Biščević kaže da ta škola obrazuje mlade sa intelektualnim teškoćama i njihovim radnim osposobljavanjem, a u fokusu i današnje posjete bili su ljudski i materijalni resursi gdje uvijek može bolje i više.

- Ako se uključe svi nivoi vlasti nadam se da ćemo mnogo više poboljšati kvalitetu naših usluga - kazala je.

Po njenim riječima, posljednjih godina suočavaju se sa sve većim izazovima i činjenicom da je više polaznika sa većim stepenom poteškoća, a programima se prilagođavaju nastaloj situaciji.

Mario Glavaš je učenik trećeg razreda Škole, a školuje se za knjigovesca. U školi mu je, kaže, lijepo a na časovima praktične nastave prave razne stvari poput blokova, čestitki, cekera kao i kalendare i podloge za mir. 

Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje ima 86 učenika, koji se obrazuju za različita zanimanja. Trenutno su najaktuelnija zanimanja moler, kuhar, reklamni grafičar, knjigovezac, cvjećar, pomoćni dekorater.

(Vijesti.ba / FENA)