Bosnia and Herzegovina
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

REDOVNA SESIJA 'KRUGA 99' U SARAJEVU: 'Pozivamo na jedinstvo i građane na otpor i borbu za...'

(...) prosperitetnu BiH.

  • Društvo

  • Prije 3 min  Prije 7 min

  • 0

Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99 danas je održala redovnu sesiju na temu "Povratak zdravom razumu: Presuda ESLJP u slučaju Kovačević" na kojoj su uvodničari prof. dr. Zlatko Hadžidedić, prof. dr. Senadin Lavić, prof.dr. Hazim Bašić, apelantica Azra Zornić. Iako je trebao biti i Slaven Kovačević zbog zdravstvenih smetnji danas se nije obratio.

Asocijacija nezavisnih intelektualaca ističe zadovoljstvo presudom Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Kovačević.

"Naročiti razlog za iskazivanje satisfakcije ovim povodom je to što je i ovom presudom ESLJP potvrđeno decenijsko nastojanje Kruga 99 za afirmacijom vrijednosti građanskog društva i demokratske države i stvaranje pravnog ambijenta za političku ravnopravnost svih ljudi Bosne i Hercegovine", navodi se.

Asocijacija je predložila nekoliko zaključaka i to:

Implementacija Presude je od najveće historijske važnosti za stoljetna nastojanja, preobražaj i integraciju bosanske države unutar zajednice modernih demokratskih država u svijetu. Presuda je konačno označila poraz etno-nacionalizma, konfliktnog i neuspješnog etnokratskog poretka i afirmisala internacionalna načela konvencije o ljudskim pravima i građanskim slobodama. Put je otvoren, prepreke moraju biti savladane!

Zaštitom aktivnog biračkog prava, ili prava građana da mogu glasati za koga hoće i za sve institucije vlasti na državnom nivou, vraća se suverenitet u ruke građana koji putem biranja svojih političkih predstavnika, napokon, mogu učestvovati u svakom odlučivanju i traženju odgovornosti svih za sve u vlastitoj zemlji.

Posebno je važno što je Evropski sud za ljudska prava utvrdio da Bosna i Hercegovina mora preći sa etničkog predstavljanja na građanski princip predstavljanja u institucijama vlasti, smatrajući da etnički sistem izbora (konstituentnost naroda) podriva demokraciju u BiH, koja zbog toga nije potpuna već ograničena i sužena.

Smatrajući demokraciju jednim od temeljnih načela svakog modernog društva i države, Krug 99 poziva sve aktere internacionalne zajednice da svoj fokus usmjere na potrebu dosljedne implementaciju presude Kovačević, kao i drugih presuda Evropskog suda za ljudska prava. Pozivamo na pritisak ka svim domaćim političkim akterima da se u Bosni i Hercegovini uvede potpuna demokracija u kojoj će građani birati svoju vlast i koja će biti smjenjiva ako ne radi dobar posao u korist svih građana.

Sadašnji etnički sistem izbora i vršenja vlasti, garantira vječito učešće u vlasti etno-nacionalističkim političkim strankama i strukturama, koje nisu ni do danas niti mogu u budućnosti raditi na boljitku i napretku svih građana, već hoće zamrznuti postojeću sistemsku poziciju nepromjenjivih učesnika u svim budućim vlastima u BiH.

Pozivamo sve domaće političke stranke i političke aktere na zdrav razum u implementaciji Presude Kovačević, kojim se politički sistem Bosne i Hercegovine usklađuje sa evropskim standardima i koji, zbog toga, predstavljaju nezaobilazan korak prema otvaranju pristupnih pregovora za članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji.

Agenti BiH pred ESLJP moraju biti u funkciji zaštite ljudskih prava građana, a ne protiv njih eventualnim aktom koji može dovesti samo do odugovlačenja postupka.

Imajući u vidu već narasli otpor etno-nacionalista i spremnost na urušavanje mira radi očuvanja postojećeg stanja i stečenih privilegija, pozivamo sve građane na aktivan otpor u ime budućnosti i prosperiteta BiH. Krug 99 poziva na jedinstvo i okupljanje svih organizacija, neovisno o političkim i ideološkim preferencijama, na zajedničku procjenu potrebe organizovanja masovnog otpora i demonstracija građana radi budućnosti u miru i za modernu i prosperitetnu BiH.