Andorra
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Les pensions es revaloren només 80 euros en mig any

Els pensionistes que han cotitzat més de vint anys a la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS) han vist revalorada la seva pensió en 80 euros entre l’1 de gener i el 30 de juny. A inici d’any estaven cobrant de mitjana 1.047 euros mensuals i sis mesos després la pensió ha pujat fins a 1.127 euros, segons les dades de la parapública sobre les prestacions a càrrec de la branca de jubilació el 30 de juny d’enguany. El 2023 va arrencar amb 7.248 persones que havien superat la barrera dels vint anys de cotització i que estaven cobrant una pensió de jubilació, i a mitjan any s’havien incrementat fins a 7.583. D’aquestes, 6.403 residien al Principat i 845 ho feien a l’estranger.

El nombre total de persones que estaven cobrant una pensió a càrrec de la branca de jubilació de la Seguretat Social el 30 de juny d’enguany era de 13.777 retirats, 8.245 dels quals residien al Principat i 5.532 a l’estranger. L’import mitjà mensual de la prestació era de 737 euros, una revalorització de 55 en els primers sis mesos d’enguany.

Cal recordar que hi ha persones que tenen dret de pensió amb cotitzacions inferiors a vint anys, ja que abans dels canvis legislatius fets per l’executiu demòcrata en la primera legislatura de Toni Martí, només d’haver tributat un dia a la Seguretat Social es tenia dret de rebre una pensió. Així, el 30 de juny del 2023 hi havia 6.194 persones que havien cotitzat entre 0 i 20 anys i rebien una pensió de la CASS de 262 euros mensuals de mitjana, 16 més que a final d’any. D’aquestes, la gran majoria, 4.352, residien a fora de les fronteres d’Andorra.

També cal recordar que amb l’entrada en vigor dels canvis legislatius del 2014 es té dret de jubilació a partir de 15 anys cotitzats si es tenen 65 anys, i a partir dels 61 i si s’ha tributat almenys 40 anys es té dret a una prestació de retir anticipada. Des del 2014, es té dret de capitalitzar la jubilació amb entre 5 i 15 anys cotitzats, tot i que el Govern va aprovar una disposició transitòria a la llei que assenyala que fins al febrer del 2020 es pot capitalitzar si s’ha cotitzat entre un i 15 anys.

20.642 PENSIONISTES
La CASS tenia, el juny del 2022, un total de 20.642 pensionistes. El gruix el formaven els jubilats, que es van enfilar fins a 14.531 en englobar les pensions de vellesa, d’invalidesa passada a vellesa i de jubilació. En aquest cas, l’import mitjà de la pensió era de 740 euros mensuals (55 més que a final de l’exercici 2022) i 8.684 del total de beneficiaris vivien al Principat.

La Seguretat Social pagava prestacions a 3.478 persones en concepte de viduïtat, 2.002 de les quals residents a Andorra. Ho feia per una mitjana de 393,8 euros mensuals (27 més que el 31 de desembre del 2022). De la resta de pensions, 370 (239 residents) corresponien a orfandat per un import mitjà de 350 euros mensuals (22 més que a final del 2022) i 2.262 (1.577 residents) corresponien a invalidesa per un valor mitjà de 689,5 euros mensuals (52 més que el 31 de desembre de l’any passat). Una persona no resident cobrava 327,7 euros mensuals (un increment de 22 euros respecte al final del 2022) en concepte de reversió d’ascendents.

La taxa de dependència, és a dir, el nombre de persones més grans de 65 anys respecte a aquelles en edat de treballar i que cotitzen a la branca de jubilació de la seguretat Social, va pujar el 2022 per segon cop seguit i es va situar en 3,38. Aquesta xifra vol dir que, per mantenir un pensionista, es necessiten 3,38 persones en edat de treballar. Sis mesos després, la taxa de dependència s’ha reduït i al juny es va situar en 3,07. Aquesta taxa, fins fa dos anys, s'anava reduint com a mínim des del 2007. Aquell any, 5,27 persones en edat laboral pagaven la pensió d’un jubilat.

Cal recordar que, com més baix és aquest índex, més difícil és la sostenibilitat del sistema de pensions i, a mitjans d’aquest any, la taxa de dependència ha tornat a la tendència a la baixa que va començar fa més de quinze anys.