Albania
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

“Do i nxjerrim një herë në vit”, KE për projektin e Ramës: Publikimi i pagave vjetore shqiptare, në kundërshtim me ligjin e BE

Plani i mundshëm i qeverisë shqiptare për të publikuar pagën e çdo qytetari në baza vjetore, mund ta gjejë veten përballë një pengese ligjore, veçanërisht nëse dëshiron të anëtarësohet në BE.

Kryeministri Edi Rama tha se do të pyeste publikun nëse qeveria duhet të publikojë rregullisht pagat si të qytetarëve ashtu edhe të banorëve. Ai pretendon se rrjedhja e pagave të njerëzve në 2021 pati një ndikim pozitiv dhe pa pagat të rriteshin.

Duke iu përgjigjur pyetjeve të dërguara nga Euractiv dhe Exit.al, Komisioni Evropian tha qartë se mbrojtja e të dhënave personale është një e drejtë themelore në BE.

Ai vuri në dukje se Rregullorja e Përgjithshme e BE-së për Mbrojtjen e të Dhënave (GDPR) ka forcuar masat mbrojtëse për mbrojtjen e të dhënave dhe u siguron individëve të drejta më të forta, transparencë të rritur dhe i bën mbajtësit e të dhënave më të përgjegjshëm.

“BE kujton se Shqipëria është angazhuar të miratojë një ligj të rishikuar për mbrojtjen e të dhënave personale, në përputhje me acquis të BE-së, duke përfshirë GDPR-në gjatë vitit 2022”, thuhej në përgjigjen e Komisionit.

Ekzekutivi i BE-së vazhdoi, duke thënë se sipas GDPR çdo projekt rregull ose legjislacion që parashikon përpunimin e të dhënave personale dhe prek të drejtën e privatësisë duhet t’i nënshtrohet fillimisht një vlerësimi të domosdoshmërisë dhe përshtatshmërisë së tyre me objektivat e deklaruara dhe proporcionalitetit, me vëmendjen e duhur ndaj opsioneve alternative. Autoriteti i mbrojtjes së të dhënave duhet të përfshihet ngushtë në një vlerësim të tillë.

Me fjalë të tjera, qeveria nuk mund të fillojë thjesht publikimin e të dhënave personale të njerëzve bazuar në përgjigjen e një konsultimi kombëtar.

Në tre raste në vitin 2021, bazat e të dhënave shtetërore u zbuluan në publik, duke përfshirë emrat e njerëzve, numrat e telefonit, detajet e identitetit, pagat, numrat e regjistrimit të makinave dhe pagat. Një rrjedhje, para zgjedhjeve, përfshinte gjithashtu një “patronazhist” i cili është anëtar i partisë në pushtet, i ngarkuar me zbulimin dhe raportimin se cilat do të ishin preferencat e disa njerëzve për votim.

Nuk dihet ende se kush ishte përgjegjës për të gjitha rrjedhjet, disa prej të cilave vinin nga regjistri i gjendjes civile. Aktivistët e të drejtave të njeriut dhe anëtarët e shoqërisë civile kanë kritikuar shkeljen e privatësisë së qytetarëve dhe kanë thënë se qeveria nuk ka të drejtë të publikojë informacione të tilla pa pëlqimin e secilit individ.

Shqipëria është një vend kandidat për në BE dhe ndërsa procesi i anëtarësimit ka ngecur, ajo pritet të përafrojë legjislacionin kombëtar me acquis të BE-së.

j.l./ dita