Albania

Kovaçevski: MF përgatit “Programin e ri të reformës në menaxhimin e financave publike 2022-2025”

Në Ministrinë e Financave kanë filluar aktivitetet për përgatitjen e Programit për reformë në menaxhimin me financat publike për periudhën e vitit 2022-2025 në të cilin prioritet është menaxhimi i revizionit të brendshëm.

“Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut është e përkushtuar në zbatimin e reformave në menaxhimin e financave publike. Për atë qëllim, u miratua “Programi i reformës në menaxhimin e financave publike 2018-2021”, në kuadër të të cilit një nga prioritetet është kontrolli i brendshëm. Avancimi i revizionit të brendshëm dhe kontrollit të brendshëm mbetet prioritet edhe në “Programin e ri për reformën e menaxhimit të financave publike 2022-2025” për të cilin kanë filluar aktivitetet në Ministrinë e Financave”, theksoi zëvendësministri i Financave Dimitar Kovaçevski, duke folur në hapjen e ngjarjes së përbashkët të organizuar nga Internal Audit Community of Practice dhe Ministria e Financave e Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Veglat, siç theksoi zëvendësministri, përkatësisht doracakët që janë produkt i bashkëpunimit të ndërsjellë të vendeve që e përbëjnë komunitetin PEMPAL, do të kontribuojnë në mënyrë të konsiderueshme në zbatimin e një pjese të aktiviteteve në sferën e revizionit të brendshëm dhe kontrollit të brendshëm, i cili do të jetë pjesë e Programit të ri të reformës në menaxhimin e financave publike.

“Revizorët e brendshëm paraqesin një nga hallkat më të rëndësishme në të gjithë sistemin e kontrollit të brendshëm financiar në sektorin publik. Prandaj, nevojtet që vazhdimisht të praktikohet shkëmbimi i përvojave dhe praktikave më të mira në punë, me ç’rast do të përmirësohet cilësia e punës së revizionit të brendshëm dhe do të kontribuojë në përmirësimin e llogaridhënies menaxheriale dhe kontrolleve të brendshme”, theksoi zëvendësministri i Financave, Kovaçevski.

Ai njoftoi se Ministria e Financave ka filluar me aktivitete për themelimin e Akademisë së financave publike, me çka do të sigurohet një bazë e qëndrueshme për edukim të vazhdueshëm të administratës publike në sferën e menaxhimit të financave publike dhe kjo do të kontribuojë në krijimin e administratës moderne dhe profesionale sa i përket sigurimit të shërbimeve cilësore dhe të shpejta për qytetarët dhe subjektet afariste.

Me themelimin e Akademisë së financave publike, në të ardhmen do të krijohen mundësi për thellimin dhe zgjerimin e bashkëpunimit me PEMPAL, vlerësoi Kovaçevski.

Në fjalimin e tij, ai theksoi bashkëpunimin shumëvjeçar të shkëlqyer dhe përkrahjen e ofruar nga PEMPAL në drejtim të Ministrisë së Financave, për praktikimin e mëtejshëm të suksesshëm të kontrollit të brendshëm financiar publik.

Përfaqësuesit e Ministrisë së Financave, PEMPAL IACOP-it, si dhe revizorët e brendshëm të sektorit publik, në ngjarje do të diskutojnë për sistemin e kontrollit të brendshëm të Maqedonisë së Veriut, praktikat e mira në vend dhe përvojën e njësisë së revizionit të brendshëm të MF-së, vlerësimin e efektivitetit të kontrollit të brendshëm, etj.

PEMPAL IACOP është rrjet për lehtësimin e shkëmbimit të përvojës profesionale dhe transferit të njohurive ndërmjet ekspertëve për menaxhment publik financiar në Evropë dhe Azinë Qendrore, kurse qëllimi është që t’i përkrahë vendet e saj anëtare në vendosjen e sistemit modern dhe efektiv për revizion të brendshëm i cili është në përputhje me standardet ndërkombëtare dhe praktikat e mira dhe është kyçe për sundim të mirë dhe llogaridhënie në sektorin publik.

Football news:

Jurgen Klopp: Salah is top, who is better than him? There is no need to talk about the dominance of Messi and Ronaldo, but now Mohamed is the best
Gary Lineker: Trent Alexander-Arnold's passes are absolutely epic. He will play a huge role in the progress of the England national team
Salah scored 10 goals and gave 4 assists in 10 matches this season
Koeman on Pedri's contract: I don't set the compensation. It is important to keep the best players in the club
The players of the Danish national team held a pool party at the hotel with the participation of half-naked girls on the eve of the match with Moldova
Mourinho drank whiskey with McGregor in Rome and presented him with a Roma T-shirt with the 10th number. Conor called the coach a legend
Mane scored the 100th goal in the Premier League. He is the third player in history to reach this mark without a penalty